Av. Bilal GÜZEL

Av. Bilal GÜZEL

EĞİTİM

 • Yüksek Lisans/Master, Kamu Hukuku Yüksek Lisansı, Kocaeli Üniversitesi (2015-Halen)
 • Lisans, Hukuk Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi (2011-2015)
 • Ön Lisans, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik, İstanbul Aydın Üniversitesi (2017-Halen)

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sigorta Hukukunda rücuen tazminat davaları,
 • Deniz ve hava taşıma hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar,
 • Gayrimenkul satış işlemleri, hazırlık ve neticelendirilmesi,
 • Menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takip işlemleri,
 • İcra ve iflas takipleri,
 • Alacak davaları,
 • Şirket uyuşmazlıklarına ilişkin müşavirlik hizmetleri,
 • Ticaret hukukuna ilişkin davalar,
 • Sözleşme düzenleme ve arabuluculuk işlemleri,
 • Vergi suçlarında uyuşmazlık çözüm yolları,
 • Şirket Yönetimine kayyım tayini,
 • İmar hukukunda düzenleme ortaklık paylarından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Vergi suçlarında suçun özel görünüş biçimleri.
 • Avukatlık etiği ve sır saklama yükümlülüğü,
 • Kültür ve tabiat varlığı tescil ilan ve tespit kararına karşı yargı yolları,
 • Yapıların Risk tespit kararlarına karşı yargı yolları ve uyuşmazlıkların çözümü,

 

MESLEKİ TECRÜBE

 • S/D/S Hukuk Bürosu, Danışman Avukat (2017-Halen)
 • Reyman Hukuk Bürosu, Danışman Avukat (2016-2017)
 • Ünal&Ünal Hukuk Bürosu, Stajyer Avukat (2016)
 • Karadağ Hukuk Bürosu, Stajyer Avukat (2015)

 

ÜYELİKLER

 • İstanbul Barosu

Bize Yazın